Kuka tuntee kuntoutujan?

Me Kaisankodissa haluamme olla edelläkävijöitä ihmisen hyvinvoinnin valmentamisessa. Kokeneessa kuntoutus- ja työhyvinvointipalveluita tuottavassa valmennustiimissämme on laajaa moniammatillista osaamista kuten lääkäreitä, psykologeja, työfysioterapeutteja, fysioterapeutteja, terveydenhoitajia ja ravitsemusterapeutteja yms. Tiimin tärkein jäsen ja asiantuntija on aina kuntoutuja itse, sillä jokainen tuntee itsensä parhaiten.

Olen ollut mukana kehittämässä Kaisankodin nykyistä moniasiantuntijuuteen perustuvaa toimintatapaa, jolla saavutetaan hyviä tuloksia. Lähdimme kehittämään toimintatapaa parivuotta sitten tutkimuksellisen kehittämistyön merkeissä. Kehitysprosessissa olemme hyödyntäneet oman elämänsä asiantuntijoiden, eli kuntoutujien, sekä ammattilaisten näkökulmia. Kaisankodissa ammattilaisten tapa kohdata kuntoutuja on siis kuntoutujien ja ammattilaisten yhteistyön hedelmä, joka jatkaa kypsymistään.

 

Motivoitunut kuntoutuu

Motivoitunut kuntoutuja pääsee parhaisiin tuloksiin. Ihmiset tietävät itse, mihin ongelmaan tai elämän haasteeseen ovat hakemassa ratkaisua. Meillä kuntoutuja tai asiakas ei ole ”toimenpiteiden kohde”, vaan konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi työstetään yhteistyössä jokaisen asiantuntijuutta hyödyntäen. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme onkin kannustaminen ja rohkaiseminen muutokseen. Tästä saamme myös paljon kiitosta!

Kaisankodin toimintatavassa kuntoutujalla on aktiivinen rooli aina kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Yksin häntä ei jätetä, vaan kuntoutuspolulla on mukana tiimi, joka perehtyy kuntoutujan omaan tarinaan, muutostarpeisiin ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ammattilaisten avulla toimintaa räätälöidään ryhmän tai yksilön tarpeiden mukaan. Kuntoutuksen onnistumiseksi onkin tärkeää keskustella jokaisen roolista.

Vertaistuki, muiden kuntoutujien tarinat ja valinnat, ovat niin ikään loistava apu oman elämän kehittämiseen. Toista kuuntelemalla voi oppia paljon myös itsestään.

 

Kuntoutuja haastaa ammattilaiset

Kaisankodissa kuntoutusta tehdään avoimessa vuorovaikutuksessa kuntoutujien ja ammattilaisten välillä. Tavoitteellisen kuntoutuksen toimintatapaan kuuluu kuntoutujan henkilökohtaisten tavoitteiden nimeäminen, kirjaaminen, työstäminen, seuranta ja arviointi. Vaikka ammattilaisilla on roimasti kokemusta ja kattavasti tietoa erityisaloistaan, vinkkejä ja vaihtoehtoja terveempään elämään, eivät ammattilaiset kuitenkaan voi tehdä päätöksiä, jotka sopivat kuntoutujan omaan arkeen. Kuntoutuksessa näistä keskustellaan yhdessä, mutta jokainen kuntoutuja valitsee itselleen sopivimmat asiat. Juuri se, että jokaiselle löydetään omaan elämään, arkeen ja ympäristöön sopivat keinot omien tavoitteiden saavuttamiseksi, haastavat ammattilaiset päivittäin.

Tämän tasavertaisen ja joustavan toimintatavan sekä avoimen vuorovaikutuksen avulla saamme yhdessä paljon aikaan.

 

Tervetuloa voimaan hyvin kanssamme!

 

Vuokko

Kuntoutus- ja työhyvinvointisuunnittelija, fysioterapeutti
Kuntoutuksen kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hyvinvointikartano Kaisankoti

 

Jaa
X