Taito - Ammatillinen kuntoutuskurssi

Hyvinvointikartano Kaisankodin Taito-kurssit auttavat ihmisiä, joilla ote työelämästä on syystä tai toisesta lipsunut ja jotka tarvitsevat työelämätaitojen vahvistusta kuntoutuksellisin keinoin. Monialainen asiantuntijatiimimme sekä työelämäyhteydet auttavat saamaan uuden otteen ja opastavat matkalla muutokseen.

TAITO-KURSSIN tavoitteena on työelämätaitojen vahvistaminen ja työttömyyden katkaiseminen. Kurssille osallistuvat oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan, osaamistaan ja voimavarojaan, kehittämään aktiivisuuttaan ja elämänhallinnan taitojaan sekä ylläpitämään työ- ja opiskelukykyä. Työelämätaitoja he oppivat tutustumalla eri koulutus- ja ammattialoihin työharjoittelujen avulla. Kurssin aikana kuntoutujille luodaan toimiva tukiverkko kotipaikkakunnalleen tukemaan ja rohkaisemaan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

 

TAITO-KURSSI ON TARKOITETTU mm. seuraaville asiakkaille:

 • ei ammatillista koulutusta
 • opinnot keskeytyneet (sairaus, sosiaaliset tai elämänhallinnalliset syyt)
 • omaan ammattiin on vaikea työllistyä
 • vaihtamassa ammattia
 • jäänyt työttömäksi
 • motivoitunut palaamaan työelämään sairauslomalta
 • tarvitsee työllistymisen tueksi monialaista palvelua

 

TAITO-KURSSIIN SISÄLTYY:

28 vrk ryhmämuotoinen jakso (3 eri jaksoa)

70 vrk työharjoittelussa (1-3 työpaikkaa)

2-4 yksilöllistä käyntikertaa

Kurssilaisella on mahdollisuus majoittua ryhmämuotoisten avojaksojen aikana Kaisankodissa

 

TAITO-KURSSIN VALMENNUSTIIMIIN kuuluvat mm. lääkäri, psykologi, sosiaalialan ammattilaisia sekä työelämän asiantuntijoita ja muita tarvittavia eritysosaajia.

 • Kurssille hakeutuvan tulee varata ensin varata aika omalle lääkärille
  – lääkäriltä saatu B-lääkärinlausunto liitetään mukaan Kelan viralliseen hakulomakkeeseen:  KU 101.
 • Hakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan Kelalle ennen kuntoutuksen alkamista. Mitä aikaisemmin haku kurssille tapahtuu, sitä paremmin jää aikaa valmistautua kuntoutukseen. Hakemuksen etenemistä voi seurata Kelan sähköisestä asiointipalvelusta
 • Kela tekee päätöksen kurssille pääsemisestä. Päätös kuntoutuksesta lähetetään tiedoksi hakijalle kotiin sekä Kaisankodille, jolloin se toimii samalla paikkavarauksena ja maksusitoumuksena kurssille. Kaisankoti lähettää kurssille valitulle lisätietoja ja kutsukirjeen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Kaisankodin Taito-kursseja alkaa ympäri vuoden – katso tarkemmat aikataulut ”Kurssiaikataulu”-sivulta. Kursseille kannattaa hakea vaikka aloitus olisikin jo lähellä; Kela käsittelee hakemuksia vielä juuri ennen kurssien alkamista.

Lisätietoja kursseille hakeutumisesta löydät Kelan sivuilta.

Kuntoutuksen kurssitarjonta löytyy Kelan sivuilta, valitse kurssihaussa palveluntuottajaksi Kaisankoti. Kurssihakuun tästä.

Autamme mielellämme hakemukseen liittyvissä asioissa!
Kaisankodissa lisätietoja Taito-kursseista antaa:

Sanna Otranen
Kehityspäällikkö
sanna.otranen(at)kaisankoti.fi
050 322 5504

Kaisankodin Taito-kurssit 2018

Kurssin
numero:
Kurssin
alkamisajankohta:
72072 05.02.2018
 – – – – – –  – – – – – – – –
72075 16.04.2018
72076 14.05.2018
 – – – – –  – – – – – – – –
72073 06.08.2018
72078 20.08.2018
72079 10.09.2018
 – – – –  – – – – – –
72080 22.10.2018
 – – – – – –  – – – – – – – –
72081 12.11.2018
72082 10.12.2018

Kurssien kokonaispituus n 12 kk

Paikkoja 10 henkilöä/kurssi

Reaaliaikainen kurssipaikkatilanne Kelan kurssihausta:
Klikkaa tästä

X