Skip to main content

Kuntoutuspalvelut tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia.

Opi-kurssi

Kaisankodissa toteutettava Opi-kurssi on tarkoitettu niille Omnian opiskelijoille, joilla on haasteita opintojen edistämisen suhteen.

Opi -kurssi tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista opiskelu- tai toimintakykyä sekä aktiivisuutta ja osallisuutta arjen eri ympäristöissä ja verkostoissa.

Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena ja yksilöllisinä käyntikertoina. Ryhmätilanteissa mahdollistuva vertaistuki ja yhteisten kokemusten jakaminen edistävät yksilöllisiä kuntoutumisprosesseja.

Kurssille voi hakeutua opiskelijaterveydenhuollon kautta tai kysymällä opettajilta/opinto-ohjaajalta kurssista.
Voit myös kysyä Kaisankodista p. 050 575 8410.

 • Lisätietoja

  Kurssin kohderyhmä: 

  Masennus- tai ahdistuneisuushäiriöt. 16-29-vuotiaille, Omnian opiskelijat.
  Avomuotoinen, sisältää 12 ryhmäpäivää vuoden ajalle ja yksilöllisiä käyntikertoja.

  Kurssiaikataulu 2023:
  Kurssiaikataulu vuodelle 2023 ilmoitetaan pian.

  Päätöksenteko kurssille
  Tämän kurssin kuntoutuspäätökset tekee kurssin yhteyshenkilö Kelan eteläisessä vakuutuspiirissä.

  Tietoa kurssin kohderyhmästä, sisällöstä, toteutuksesta ja kurssille hakemisesta löytyy Kelan verkkosivuilta.

  Kurssille hakeminen
  Hakemukset vastaanottaa Kela
  Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Jaa tämä artikkeli