Etäkuntoutus lentoon Kaisankodilla 2020


Korona-aika yllätti meidät kaikki. Ihmiset eristäytyivät koteihinsa ja pitivät yhteyttä vain kaikkein lähimpiin ihmisiin. Mielenkiintoista oli, että olin juuri helmikuussa saanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon valmiiksi, jossa olin tutkinut työikäisten kuntoutuksen tulevaisuutta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että etäkuntoutuksen arveltiin olevan pääasiallinen tapa toteuttaa työikäisten kuntoutusta Suomessa vuonna 2030. Etäkuntoutus rantautui kuntoutuspalveluihimme kuitenkin jo huhtikuussa 2020, osittain pakon sanelemana. Etäkuntoutus oli ainoa kuntoutus, jota pystyimme asiakkaillemme korona-aikana tarjoamaan.

Kaikki kuntoutuspalvelumme eivät olleet vielä huhtikuussa muovattavissa etäkuntoutusformaattiin, mutta ammatillinen kuntoutusselvitys (AKSE) sen sijaan solahti etäkuntoutusformaattiin oikein mukavasti. Osa meistä sai olla onnekkaita ja jatkaa työtään kuntoutujien kanssa etäkuntoutusmenetelmin. Monelle kuntoutujalle etäkuntoutus saattoi kuulostaa pelottavalta. ”Mitä etäkuntoutus on? Ei minulla ole tietokonetaitoja”, kuntoutujat sanoivat. Suosituimpia etäkuntoutuksessa käytettyjä välineitä ovat mm. puhelin, videoneuvottelu sekä niitä täydentävät ajasta riippumattomat menetelmät, kuten sähköposti tai harjoitusohjelmat tietokoneella. Järjestelmämme mahdollisti esimerkiksi videovastaanottoja Diariumin Viivi -järjestelmän välityksellä. Alkujännityksen jälkeen kuntoutujat tulivat sinuiksi etäkuntoutusmenetelmien kanssa ja sovimme kunkin kanssa erikseen siitä, mikä olisi paras ratkaisu.

Työntekijän näkökulmasta etäkohtaamiset kuntoutujien kanssa tuntuivat mukavilta; saimme kohdata ihmisiä keskustelun tasolla olemassa olevista koronarajoituksista huolimatta. Odotin aamuisin ja etenkin viikonlopun jälkeen sitä, että saisin taas keskustella kuntoutujille tärkeistä asioista heidän kanssaan. Koin, että saatoin saada kuntoutujiimme joskus jopa paremman kontaktin ja paremman käsityksen heidän arkielämästään, kuin vastaanottotilanteissa. Kuntoutujat olivat useimmiten tunnollisesti tavoitettavissa etukäteen sovittuina aikoina. He olivat myös vastaanottavaisia erilaisille vinkeille, joihin he saattoivat tutustua vaikkapa internetlinkkien kautta. Uskon että voin sanoa AKSE-tiimin puolesta saaneemme aikaiseksi etäpalveluna yhtä hyviä, ellei parempiakin kuntoutussuunnitelmia, kuin ennen. AKSE-tiimimme kokoontui säännöllisesti yhteisiin palavereihin ja olimme toistemme tavoitettavissa työpäivien aikana.

Koska ammatillinen kuntoutusselvitys etäpalveluna toimi meillä näinkin hyvin, päätimme jatkaa sen tarjoamista edelleen syksyn aikana. Kenties se jää pysyvänä meidän palveluihimme. Toivon, että etäkuntoutus voi olla antamassa niin kuntoutujille, kuin työntekijöillekin uusia ja kotia lähellä olevia mahdollisuuksia. Vaikka olen nuorena vannonut vihanneeni tietokoneita ja digitaalisia ratkaisuja, ne voivat palvella myös hyvää. Niin saa ollakin.

Satu

Jaa tämä artikkeli

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö,
Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

© Copyright 2019- Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti. Oikeudet muutoksiin pidätetään.