Tietosuoja toiminnassamme

Hyvinvointikartano Kaisankoti kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen. Voit tutustua asiakasrekisteriselosteen alta tai oheisesta linkistä.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen:
Hyvinvointikartano Kaisankoti
Niina Pyy
Bodomintie 37
00730 Espoo

Edellä mainittuun osoitteeseen voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta.

 

Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta sähköpostitse kaisankoti@kaisankoti.fi

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hyvinvointikartano Kaisankoti
Bodomintie 37, 02740 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Niina Pyy, 040 591 9548, niina.pyy@kaisankoti.fi

3. Rekisterin nimi

Hyvinvointikartano Kaisankodin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu:

 • kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakassuhteeseen Hyvinvointikartano Kaisankodin kanssa
 • rekisteröidyn antamaan suostumukseen
 •  tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1,2,5 ja 6 kohdan mukaisesti.

Majoittujien asiakastietojen kerääminen perustuu lakiin majoitus- ja ravitsemustoiminnasta.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteiden hoito, kehittäminen ja asiakassuhde viestintä
 • palveluiden tiedottaminen ja markkinointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaan tekemien varausten käsittely
 • palveluiden myynti ja toteutus
 • maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
 • Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

 • nimi
 • syntymäaika (vain majoittujat)
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • osoitetiedot
 • kansalaisuus (vain majoittujat)

Yritysasiakkailta kerätään lisäksi:

 • yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • tehtävänimike yrityksessä
 • tarjouksia, varauksia ja sopimuksia koskevat tiedot
 • asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
 • tieto siitä, jos asiakas on kieltäytynyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
 • tiedot palveluiden käytöstä ja ostoista
 • Asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Tiedot kerätään:

 • rekisteröidyltä itseltään
 • yrityksen yhteyshenkilöiltä
 • varauskanavista
 • palveluiden käytöstä ja ostoista
 • messuilta ja muista tapahtumista
 • tai tiedot on joissain tapauksissa kerätty yritysten ja yhteisöjen julkisilta www-sivustoilta
 • tai Väestörekisterikeskuksen ja vastaavan palvelutarjoajan rekistereistä

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena:

 • Majoittujien henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

Uutiskirjerekisterin yhteystietojen käsittelijänä toimii suoramarkkinointivietintään tarkoitettu MailChimp -ohjelmistopalvelu. Yrityksen kanssa on tehty kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä lain vaaatimalla tavalla.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Poikkeuksena uutiskirjerekisterissä olevat yhteystiedot siirtyvät MailChimpin kotimaahan USA:han tietosuojalain hyväksymänä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevan asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan. Rekisteritietoja käytetään vain tarpeelliseksi määritellyn käyttötarkoituksen osalta asiakassuhteen aikana. Tietoja säilytetään ja käytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen mahdollisissa reklamaatio tapauksissa. Rekisterit ovat voimassa siihen asti kun rekisteri lakkautetaan.

Rekistereiden säilytys:

 • manuaaliset aineistot säilytetään Hyvinvointikartano Kaisankodin toimistotiloissa, jotka lukittu ja valvottu.
 • sähköisesti tallennettuihin tiedostoihin on käyttöoikeus vain niillä Hyvinvointikartano Kaisankodin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Jokaisella henkilöllä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
  Tiedot sijaitsevat Kaisankodin suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Poikkeuksena on uutiskirjerekisteri joka sijaitsee nettipohjaisessa MailChimp ohjelmistopalvelussa.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella tai rekisteripitäjän oikeutetun edun nojalla. Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakassuhde.

Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1.  Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot tallennetuista henkilötiedoista.
 2.  Oikeus tietojen oikaisemiseen epätarkkojen ja virheellisten tietojen osalta.
 3.  Oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus tulla unohdetuksi.
 4. Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin henkilötietoja tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla.

Tiedot luovutetaan rekisterissä olevalle kirjallisessa muodossa kirjattuna kirjeenä tai henkilökohtaisesti paikan päälle henkilöllisyyden varmentamiseksi.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.
Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla

Evästeet

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujen käyttäjäystävällisyyttä, kävijätilastointiin sekä mainontaan voidaksemme palvella sinua mahdollisimman hyvin.

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä, tämä tapahtuu oman selaimesi asetuksista. Tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivuston toimintaan.

Laajemmin voit sivukävijäseurantaan ja kohdennettuun mainontaan liittyviä asetuksia hallita esimerkiksi alle listatuilla sivustoilla. Voit estää verkkosivustojen kävijäseurantapalvelun opt-out toiminnolla. Sinun tulee suorittaa toiminto uudestaan, jos käytät myöhemmin eri tietokonetta ja/tai selainta käydessäsi sivustollani.
http://optout.networkadvertising.org/#/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/#/

Halutessasi voit myös ajoittain tyhjentää selaushistorian selaimestasi.

X