Hyvinvointikartano Kaisankoti on uudistunut.

Kaisankodin kuntoutuspalveluiden sivustoa päivitetään ja uudet sivut avautuvat lähiaikoina.

Hotelli- ja ravintolapalvelut löydät osoitteesta:

 WWW.BACKBY.FI

Oman hyvinvoinnin asiantuntijaksi kuntoutuksessa

Kaisankoti tarjoaa kasvuympäristön hyvinvoinnille, jossa jokainen asiakas otetaan vastaan hyväksyen ja kunnioittaen. Kun ihminen kohdataan ihmisenä ja hän kokee tulleensa nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi, muutos on mahdollista. Kaisankodin kuntoutuspalvelut ovat työikäisille suunnattuja Kelan kustantamia, varhaisen vaiheen kuntoutuksia.

Tervetuloa kuntoukseen Kaisankotiin!

Kuntoutusta ja hyvinvointia syvällä ammattitaidolla ja intohimolla

Kuntouttavia palveluita on Kaisankodissa tuotettu jo lähes 30 vuoden ajan. Jatkamme edelleen presidentinrouva Kaisa Kallion uraauurtavaa työtä kokonaisvaltaisen elämän hallinnan parissa. Suhtaudumme hyvinvointiin intohimoisesti, sillä uskomme, että sen tavoittelu on ihmisoikeus.

Tämän päivän Kaisankoti on ennen kaikkea monialainen työelämän ja hyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatio. Kokeneeseen valmennustiimiimme kuuluu lääkäri, psykologeja, työfysioterapeutteja, terveydenhoitaja, sosionomi ja ravitsemusterapeutti. Tiimin tärkein jäsen on aina asiakas itse. Tuemme häntä matkalla oman hyvinvointinsa asiantuntijaksi ja elämään arvojensa mukaista elämää.

Kuntoutuksella tuloksiin

Kaisankodin kuntoutuspalvelut tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia. Mitä aikaisemmin ongelmiin puututaan sitä parempia ja pysyvämpiä tuloksia kuntoutuksellisin keinoin voidaan saavuttaa.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin opastamme oikeanlaisen kuntoutusmuodon löytämisessä sekä hakuprosesseissa.

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, kuntoutus tiedustelut
p. 050 5720830 tai
p. 050 4722 821

Kuntoutus on kohtaamista

Kaisankodissa kuntoutus on valmentavaa, joten kutsumme sitä valmennukseksi. Valmennuksemme perustuu HOT, eli Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, jonka tavoitteena on auttaa ihminen löytämään hyvän tasapainon, merkityksen ja rikkauden omassa elämässään.

Tehtävämme on auttaa ihmisiä keräämään fyysisiä ja henkisiä voimavaroja sekä saavuttamaan mielen tasapainoa. Opetamme myös taitoja, jotka auttavat kohtaamaan haasteita ja vaikeita tilanteita.

Tiiviin ja tehokkaan valmennustiimimme ansiosta pystymme pysähtymään jokaisen asiakkaan tarinaan ja katsomaan sitä kokonaisuutena. Todelliset syyt voivat löytyä toisaalta kuin mihin asiakas apua on hakenut. Kokonaisvaltainen ja monialainen tarkastelu on avain hyvinvoinnin kasvuun.

Kuntoutuskurssit

Kaisankodin kuntoutuspalvelut ovat työikäisille suunnattuja Kelan kustantamia, varhaisen vaiheen kuntoutuksia.

Kuntoutustuslinjat

 • Taito – Ammatilliset avokuntoutuskurssit vaikeasti työllistyville
 • Kiila – Ammatillinen kuntoutus työssä oleville työuran tueksi
 • Tules -Tuki- ja liikuntaelinsairaiden valmennuskurssit
 • Oras – Avokuntoutuskurssit apuna elämänhallintaan ja työssä jaksamiseen
 • Reuma – Avokuntoutuskurssit reumaa sairastaville

Hyvinvointikartano Kaisankodin hyvinvoinnin kehä

Hyvinvoinnin kehä -kuvioon kiteytyy Kaisankodin toiminta-ajatus. Hyvinvoiva ihminen lepää riittävästi, liikkuu sopivasti, nauttii rauhasta, etsii virkistystä, haastaa itsensä, pärjää yksin ja yhdessä muiden kanssa. Kutoutus on jatkuvaa oppimista ja oppien viemistä jokaisen yksilön arkeen. Tämä luo pohjaa kestävälle työkyvylle ja tukee yksilöä ja työyhteisöä.

Hyvinvoinninkehä

Hyvinvoinnin kehän keskiössä on aivot, joka on avain pysyvään muutokseen. Aivot muokkautuvat koko elin aikamme. Kun ymmärrys aivojen mekanismeistä lisääntyy, kasvaa myös yksilön valmius käsitellä ja kestää muutoksia. Elämäntapamuutokset ovat pitkiä prosesseja, mutta tavoitteisiin päästään vain tekemällä. Aivot yrittävät alussa jarrutella, mutta ne muovautuvat uusiin toimintatapoihin yleensä 6-8 viikossa.

Kuntoutus tähtää juuri pysyviin muutoksiin. Aivojen muokkautuvuuden ymmärtäminen on meille upea mahdollisuus. Motivoituneina voimme oppia kokonaan uuden tavan toimia.

Stressi, multitasking ja kiire – Miten suhtautua niihin? Ovatko ne arkipäivääsi? Voiko niihin vaikuttaa?

Työn kuormittavuus, vaatimukset ja työssä jaksaminen.

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen.

Tietoisuustaidot – Mindfulnessin avulla käytännön harjoituksia oman elämänhallinnan tueksi.

 • Keskustelua
 • Harjoituksia
 • Valmennusta

Työfysioterapeutti, työnohjaaja ja psykologi

Omien arvojen pohdinta – Mikä on minulle elämässä tärkeää?  Haluanko muuttaa jotain omassa elämässäni voidakseni paremmin? Ymmärrystä omista tottumuksista ja tavoista.

Motivaatio muutokseen ja sen ylläpitämiseen.

Työelämän jatkuvassa muutoksessa pää pinnalla – Onko muutos pysyvä olotila? Miten suhtautua muutokseen? Kuinka selviytyä muutoksen pyörteissä?

 • Keskustelua
 • Harjoituksia
 • Valmennusta

Psykologi ja hyvinvoinnin valmentaja

Yhteisöllisyys on muista ihmisistä välittämistä ja yhdessä olemista. Kutoutuksen yksi tärkein osa on vertaistuki ja ryhmässä toimiminen. Ryhmän yhteisöllinen vaikutus kantaa myös kuntoutujien perhe- ja työyhteisöihin.

Ravitsemuksen tiedosta syömisen taitoon

 • Alustukset syömisen haasteista
 • Harjoitukset
 • Henkilökohtainen ohjaus

Ravintoterapeutti ja positiivisen syömisen puolestapuhuja

 

 

Fyysinen kunto ja sen vaikutus hyvinvointiin.

 • Kävelytesti alussa ja lopussa
 • Terveyskuntotesti alussa ja lopussa
 • Toiminnalliset harjoitukset kurssin aikana
 • Henkilökohtainen liikuntaohjelma

Työfysioterapeutti, liikunnan asiantuntija, työnohjaaja

Unen ja palautumisen tärkeys. Palauttavan unen ja levon saavuttaminen.

 • Firstbeat-mittaus ja henkilökohtainen palaute sekä tavoitteet valmennuksen alussa ja lopussa
 • Unen seuranta Beddit-laitteella
 • Luennot ja alustukset
 • Harjoitukset

Asiantuntijalääkäri
Terveydenhoitaja

X