Skip to main content
Työikäisten kuntoutuspalvelut tähtäävät asiakkaan hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn sekä työssäjaksamisen vahvistumiseen.

Eläkeyhtiöiden ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus on osatyökykyisille suunnattu palvelu, jonka tarkoituksen on etsiä uusia vaihtoehtoja löytää oma paikka työelämästä.

Henkilöt joilla on työkyvyttömyyden uhka, voivat hakea eläkeyhtiöiltä päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta. Työterveyshuolto, HR tai työntekijä itse, voivat hakea B-lausunnolla eläkeyhtiöltä ammatillista kuntoutusta. Eläkeyhtiöt hankkivat palvelun palveluntuottajilta. 

Ammatilliseen kuntoutukseemme kuuluu alkukartoituksen lisäksi ammatillisen suunnitelman laatiminen. Työn soveltuvuutta testataan työkokeiluiden avulla. Työllistymistä voidaan edistää myös alan vaihdon ja työkykyyn soveltuvan koulutuksen kautta. Ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja ohjaa uravalinnoissa ja tukee asiakasta kohti tavoitteita. 

Jaa tämä artikkeli