• Kuntoutuksella tuloksiin
 • Kuntoutuksella tuloksiin

  Kuntoutuspalvelut tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia.

  Ota yhteyttä meihin

Kiila-kuntoutus

Kiila-kurssit tukevat työkykyä ja edistävät työelämässä pysymistä.

Kiila-kuntoutuksella toteutetaan työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan työssä jatkaminen. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutujan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä sekä kuntoutujan nykyistä työnhallintaa ja työhallinnan parantamisen mahdollisuuksia. Kuntoutuksen tarkoitus on vastata laaja-alaisin menetelmin yksilön kuntoutustarpeeseen. Kiila-kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä kuntoutujan, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on työhyvinvoinnin ja jaksamisen lisääntyminen sekä uusien oivallusten löytyminen suhteessa omaan työhön.

Uusissa Kiila-toteutuksissa on kurssipalvelun lisäksi yksilöpalvelu, joka toteutetaan pienemmällä ryhmällä ja sisältää enemmän yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja.

 • Kurssikuvaus

  Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kaisankodin Kiila-kurssit toteutetaan valmennuksena, joka liittyy kurssilaisen työhön, sekä hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen.

  Kenelle

  Kiila-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Valmennus sopii myös yrittäjille.

  Sisältö

  Kuntoutuksen sisällössä painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia valmennuksen onnistumisen takaamiseksi. Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on lisäksi valmennuksen aikana hyvin tiivistä.

  Kiila-kuntoutusta toteutetaan työpaikkakohtaisina kursseina, joissa hakijatahona on työnantaja ja työterveyshuolto sekä ammattialakohtaisina, jolloin hakijat edustavat samaa ammattia ja hakeutuvat kukin itse kurssille työterveyshuollon kautta.

  Kaisankodissa lisätietoja antaa:

  Eveliina Kauppila
  050 465 9924
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Toteutus

  Valmennus toteutetaan ryhmämuotoisina avopäivinä, yksilöllisinä avopäivinä, sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Avopäivänä kurssilainen osallistuu kurssiohjelmaan Kaisankodissa, mutta yöpyy kotona. Kurssilainen voi myös halutessaan majoittua Kaisankodissa.

  Toteutus
 • Hakuohjeet

  Työpaikkakohtaisessa Kiila-kuntoutuksessa työterveyshuolto esittää kuntoutujia kuntoutukseen. Työterveyshuollon yhteyshenkilö kokoaa suunnittelukokouksessa sovitun kohderyhmän ja tekee esivalintasuosituksen Kelaan.

  Esivalinta tehdään seuraavien asiakirjojen perusteella:

  • hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU101
  • hakijan lähiesimiehensä kanssa täyttämä Kiila-kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU200
  • lääkärin B-lausunto
  • muut käytössä olevat asiakirjat

  Kurssit voivat olla myös ammattialakohtaisia, eli osallistujat edustavat samaa ammattikuntaa. Näille Kiila-kursseille ei ole esivalintaa, vaan kursseille hakeudutaan oman työterveyshuollon kautta, ja hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan edellä mainitut asiakirjat. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan.

 • Kurssiaikataulu

  Reaaliaikainen kurssipaikkatilanteen löydät Kelan kurssihausta

  Klikkaa tästä

  Laita sanahakuun Kaisankoti

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.