KIILA-kuntoutus

KIILA-kurssit tukevat työkykyä. Kurssilaiset voivat parantaa omaa työkykyään ja työelämässä pysymistä. Tämä ”positiivinen kiila” iskee siihen saumaan, johon kurssilainen tarvitsee valmennusta. Tavoitteet asetetaan henkilökohtaisesti, sillä jokainen on oman hyvinvointinsa paras asiantuntija.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kaisankodin KIILA-kurssit toteutetaan valmennuksena, joka liittyy kurssilaisen työhön, sekä hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen.

Kenelle

KIILA-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Valmennus sopii myös yrittäjille.

Sisältö

Kuntoutuksen sisällössä painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia valmennuksen onnistumisen takaamiseksi. Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on lisäksi valmennuksen aikana hyvin tiivistä.

KIILA-kuntoutusta toteutetaan työpaikkakohtaisina kursseina, joissa hakijatahona on työnantaja ja työterveyshuolto sekä ammattialakohtaisina, jolloin hakijat edustavat samaa ammattia ja hakeutuvat kukin itse kurssille työterveyshuollon kautta.

 

Kaisankodissa lisätietoja antaa:

Elisa Hirvonen
työfysioterapeutti, terveystieteiden opettaja, palvelulinjavastaava
elisa.hirvonen(at)kaisankoti.fi
050 356 2912 tai 09-887 191 (soittopyynnöllä)

Valmennus toteutetaan ryhmämuotoisina avopäivinä, yksilöllisinä avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Avopäivänä kurssilainen osallistuu kurssiohjelmaan Kaisankodissa, mutta yöpyy kotona. Kurssilainen voi myös halutessaan majoittua Kaisankodissa.

kiila-kaavio

Työpaikkakohtaisessa KIILA-kuntoutuksessa työterveyshuolto esittää kuntoutujia kuntoutukseen. Työterveyshuollon yhteyshenkilö kokoaa suunnittelukokouksessa sovitun kohderyhmän ja tekee esivalintasuosituksen Kelaan.

Esivalinta tehdään seuraavien asiakirjojen perusteella:

  • hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU101
  • hakijan lähiesimiehensä kanssa täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU200
  • lääkärin B-lausunto
  • muut käytössä olevat asiakirjat

Kurssit voivat olla myös ammattialakohtaisia, eli osallistujat edustavat samaa ammattikuntaa. Näille KIILA-kursseille ei ole esivalintaa, vaan kursseille hakeudutaan oman työterveyshuollon kautta, ja hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan edellä mainitut asiakirjat. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan.

Vuonna 2019 alkavat kurssit:

Kurssin numero Kurssin nimi Alkamisajankohta
76336  Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen virkamiesten yhteinen Kiila-kuntoutus 04.02.2019
 76338  Hoitoalalla työskentelevien (esim sairaanhoitajat tms) KIILA-kuntoutus  25.02.2019
 76339  Työkykyä ylläpitävä KIILA-kuntoutus Tehyn jäsenille  11.03.2019
 76341  Lassila & Tikanojan työntekijöiden KIILA-kuntoutus  25.03.2019
76337  Verohallinnon henkilöstön KIILA-kuntoutus  13.05.2019
76340  Lassila & Tikanojan toimihenkilöiden KIILA-kuntoutus 02.09.2019

Reaaliaikainen kurssipaikkatilanne Kelan kurssihausta
(laita sanahakuun Kaisankoti):
Klikkaa tästä

X