Skip to main content
Työikäisten kuntoutuspalvelut tähtäävät asiakkaan hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn sekä työssäjaksamisen vahvistumiseen.

Kuntoutuksella tuloksiin

Kuntoutuspalvelumme tähtäävät tuloksiin ennaltaehkäisemällä työkykyä heikentäviä ongelmia ja kuntouttamalla jo syntyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai työilmapiiriä rasittavia ongelmia.

Kuntoutuksen tavoitteita voivat olla fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen tai palauttaminen, sopeutuminen elämään sairauden tai kivun kanssa, työkykyyn soveltuvan koulutus- tai ammattialan valitseminen ja työelämään pääsy sekä työssäjaksaminen.

Palvelumme ovat työikäisille suunnattuja Kela-kuntoutuksia, ammatillista kuntoutusta, työkyvyn arviointeja sekä suoraan organisaatioille suunnattuja varhaisen tuen palveluita sekä työelämäpalveluita. Autamme yrityksiä ratkaisemaan työkykyhaasteita sekä tuemme työntekijöitä jaksamaan työelämässä.

Jaa tämä artikkeli