REUMA -avokuntoutuskurssi nivel- ja selkärankareumaa sairastaville

Kaisankodin REUMA-kurssilta saat apua sairauden kanssa selviytymiseen niin työelämässä kuin arjessa.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, jotka sairastavat nivelreumaa tai selkärankareumaa. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat palvelulinjan standardissa.

 

Tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-/opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:

 • tiedon lisääminen reumasta ja sen hoidosta
 • motivoituminen ja sitoutuminen kestävyys- ja lihaskuntoa kehittävien kotiohjelmien toteuttamiseen
 • sairauden vaiheen mukaisia selän ja nivelien liikkuvuutta lisäävien harjoitusten opettelu
 • kuntoutuksen ja terveiden elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen
 • työssä ja arjessa selviytymiskeinojen löytäminen (mm. selkää ja niveliä suojaavat työskentelytavat)
 • oman elämänhallinnan lisääminen mm. psykososiaalisia voimavaroja kehittämällä
 • kivunhallintakeinoihin perehtyminen
 • voimavarojen löytäminen reumasairauden kanssa elämiseen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

 

Sisältö

Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

 

Kurssin henkilöstö

Kurssin toteuttaa moniammatillinen valmennustiimi, johon kuuluu mm. lääkäri, fysioterapeutteja, terveydenhoitaja ja toimintaterapeutti.

 

Kaisankodissa lisätietoja antaa:

Kirsti Kokko
työfysioterapeutti, palvelulinjavastaava
kirsti.kokko(at)kaisankoti.fi
puh 09-887 191 (soittopyynnöllä)

 • Varaa ensin aika omalle lääkärille tai työterveyslääkärille. Lääkäriltä saatu B-lääkärinlausunto liitetään mukaan Kelan viralliseen hakulomakkeeseen  KU 132.
 • Kuntoutushakemus toimitetaan liitteineen Kelan paikallistoimistoon ennen kuntoutuksen alkamista. Mitä aiemmin olet liikkeellä, sitä paremmin jää aikaa valmistautua kuntoutukseen. Voit seurata hakemuksen etenemistä Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Päätös kuntoutuksesta lähetetään tiedoksi hakijalle kotiin sekä palveluntuottajalle, jolloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena. Palveluntuottaja lähettää lisätietoja ja kutsukirjeen kurssista ennen sen alkua.

Näiden kurssien hakemus lähetetään suoraan Kelalle.

Mikäli laitosmuotoisilla kursseilla on tilaa vielä juuri ennen kurssin alkua, tiedustele Kelalta mahdollisuutta käsitellä hakemuksesi pikaisesti.

Kaisankodin kuntoutustiimi ottaa kaikki myönteisen kuntoutuspäätöksen saaneet kuntoutujat mukaan kursseille vielä lyhyelläkin varoitusajalla ennen kurssin alkua.

Kuntoutuksen kurssitarjonta löytyy Kelan sivuilta, valitse kurssihaussa palveluntuottajaksi Kaisankoti.

 

Kaisankodissa lisätietoja antaa:

 

Kirsti Kokko
työfysioterapeutti, palvelulinjavastaava
kirsti.kokko(at)kaisankoti.fi
puh 09-887 191 (soittopyynnöllä)

Vuoden 2019 kuntoutuskurssit:

 

 Kurssin nro:  Alkamisajankohta:
 73903  27.3.2019
 73904  30.9.2019
73902 27.05.2019

Kokonaispituus yhteensä 15 vrk /9 kk aikana
Paikkoja 10/kurssi

 

Reaaliaikainen kurssipaikkatilanne Kelan kurssihausta:
(laita sanahakuun Kaisankoti):
Klikkaa tästä

X