• Työelämäpalvelut

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus on organisaatioiden irtisanomistilanteisiin suunnattu palvelu, jonka avulla henkilö saa tukea ja ohjausta päästäkseen työelämässä eteenpäin. 

Muutosvalmennus on osa lain velvoittamaa muutosturvapalvelua irtisanomistilanteisiin. Jos palveluksessasi on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessasi olleille irtisanotuille on tarjottava tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa.  

Muutosvalmennuksen tavoitteena on uuden työpaikan tai opiskelupaikan löytyminen sekä työelämävalmiuksien ja työnhakutaitojen vahvistuminen. Ohjaamme asiakasta urasuunnitteluprosessissa ja tunnistamaan kiinnostuksensa, osaamisensa ja vahvuutensa sekä autamme löytämään reitin uudelleen työllistymiseen. Osatyökykyisten uudelleentyöllistyminen on erityisosaamisalueemme.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous "ota yhteyttä" -lomakkeen kautta.

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.