• Työelämäpalvelut

Työuravalmennus varhaiseen puuttumiseen

Artikkelia valmistellaan

 
What do you want to do ?
New mail

Työuravalmennus on tarkoitettu organisaatioiden työntekijöille jotka tarvitsevat tukea omalle työuralle ja työssäjaksamiseen. Palvelussa yhdistyy työnohjauksen, työhyvinvoinnin, työkyvyn ja urasuunnittelun elementit.  Se toteutetaan varhaisen vaiheen ennaltaehkäisevänä palveluna.

RAKENNE

Palvelu rakentuu henkilökohtaisesta ohjauksesta, (6 krt) verkkovalmennuksesta sekä voimaannuttavista asiantuntijaluennoista (3 kpl) ja keskusteluista.  Asiakas saa halutessaan valita vain osia palvelusta.  Kuntoutuslääkärin työkykykonsultaatiomahdollisuus tarvittaessa lisäpalveluna, Palvelun toteutus tarvittaessa etämenetelmillä.  Toteutus 3-6 kk kuluessa.

TEEMAT

  • Voimavarat ja työssäjaksaminen (fyysinen, psyykkinen  ja sosiaalinen)
  • Oman työn hallinta, urasuunnittelu, työelämävalmiudet ja osaamisen tuotteistaminen
  • ”Sisäinen puhe” omakuvan rakentajana ja voimaantumisen mahdollistajana
  • Aivojen huolto ja mahdollisuudet
  • Vertaistuki ja yhteisöllisyys työyhteisössä (työilmapiiri)
  • Fyysinen aktivointi ja rentoutuminen (uima-allas, luonto, kuntosali jne.) lisämahdollisuutena osana palvelua
  • Työnhaun ja Urasuunnittelun verkkovalmennusten sisältömateriaalit

Toimimme Backbyn kartanon kauniissa tiloissa, jossa voimaannuttava luonto ympärillä on osa valmennusta. (www.backby.fi)

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 47 22 821
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.