• Työkyvyn arviointi

Kunnat

Työkykyselvitysten arviointipalvelut on Helsingin kaupungin hankkima työkyvyn arviointipalvelu. Tarjoamme yleislääketieteen erikoislääkärin (kuntoutuslääkäri) ja psykiatrin työkyvyn arviointipalvelua.

Työkykyselvityksen tehtävänä on tutkia ja arvioida asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä hänen mahdollisuutensa kuntoutukseen, sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen.

Työkyvyn arviointeja ja eläkemahdollisuuksien selvityksiä tehdään Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, perhe- ja sosiaalipalvelujen, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön Työkykyselvitys – toimipisteessä. Toimipisteen asiakkaita voivat olla helsinkiläiset ja vantaalaiset sosiaalitoimen ja työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaat. Asiakaskohderyhmään kuuluvat 18-63 –vuotiaat sairauden, vian tai vamman johdosta lähettäjätahon työkyvyttömäksi arvioimat asiakkaat.

Työkykyselvitys kokonaisuudessaan on laaja selvitys asiakkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta tilanteesta. Työkykyselvitys sisältää sosiaalityöntekijän tekemän sosiaalisen selvityksen, terveydentilan selvittämiseen tarvittavat neuropsykologi- ja erikoislääkäritutkimuspalvelut lausuntoineen, terveydentilan edellyttämien etuuksien, kuten sairauspäiväraha-/eläkehakemuksen laatimisen ja koko hakuprosessin hoitamisen mahdollisesti tarvittavine muutoksenhakuineen. Työkyvyn arviointi toteutetaan monialaisen yhteistyön keinoin

Palveluun hakeudutaan sosiaalialan työntekijän lähetteellä.  Asiakasohjaus tapahtuu Helsingin kaupungin työkyky-yksikön kautta.

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.