Skip to main content
Työelämäpalvelut ovat työyhteisöille suunnattuja palveluita, joiden tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan työelämän synnyttämiä organisaatioiden, työyhteisöjen ja yksilöiden ongelmia.

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus on organisaatioiden irtisanomistilanteisiin suunnattu palvelu, jonka avulla henkilö saa tukea ja ohjausta päästäkseen työelämässä eteenpäin. 

Muutosvalmennus on osa lain velvoittamaa muutosturvapalvelua irtisanomistilanteisiin. Jos palveluksessasi on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessasi olleille irtisanotuille on tarjottava tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa.

Muutosvalmennuksen tavoitteena on uuden työpaikan tai opiskelupaikan löytyminen sekä työelämävalmiuksien ja työnhakutaitojen vahvistuminen. Ohjaamme asiakasta urasuunnitteluprosessissa ja tunnistamaan kiinnostuksensa, osaamisensa ja vahvuutensa sekä autamme löytämään reitin uudelleen työllistymiseen. Osatyökykyisten uudelleentyöllistyminen on erityisosaamisalueemme.

Jaa tämä artikkeli