Työelämäpalvelut ovat työyhteisöille suunnattuja palveluita, joiden tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan työelämän synnyttämiä organisaatioiden, työyhteisöjen ja yksilöiden ongelmia.

Varhaisen tuen työkykypalvelut

Avaimia työkyvyn ylläpitoon ja ratkaisuja työkykyhaasteisiin

Tarjoamme organisaatioille kahdenlaista moniammatillista palvelua työntekijöiden työkykyhaasteisiin ja työssäjaksamisen tukemiseen:

 • Avain -työkykyvalmennus  on ryhmävalmennus, jonka painotus on ennaltaehkäisevässä työkyvyn ylläpidossa ja työssäjaksamisen tukemisessa.
 • Työuravalmennus on yksilövalmennus, jossa etsitään ratkaisuja jo syntyneisiin työkykyhaasteisiin ja keinoja työssäjatkamiseen.

 Avain -työkykyvalmennus

Tavoitteet ja hyöty:

 • Palvelu toimii työkykyjohtamisen välineenä ja sen tavoitteena on ennaltaehkäistä työkykyhaasteita sekä lisätä työhyvinvointia ja työssäjaksamista tarjoamalla avaimia työkyvyn ylläpitämiseen.
 • Osallistuja saa välineitä oman työn hallintaan ja työssä selviämiseen
 • Osallistuja saa välineitä oman työkunnon ylläpitämiseen
 • Osallistuja saa uusia näkökulmia ja motivaatiota omaan työhönsä
 • Osallistuja löytää keinoja selvitä työelämän haasteista

Kenelle:

 • Kuntien ja organisaatioiden työntekijöille, jotka tarvitsevat tukea työssäjaksamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.
 • Työyhteisöille jotka haluavat parantaa työilmapiiriä ja työntekijöiden työmotivaatiota.
 • Heille jotka kaipaavat uusia näkökulmia ja näköaloja omaan työhönsä ja uraansa.

 Työuravalmennus

Tavoitteet ja hyöty:

 • Palvelun tavoitteena on työssäjaksamisen ja -jatkamisen tukeminen, sekä jo olemassa olevien ongelmien ratkaiseminen.
 • Ratkaisujen löytäminen tilanteessa jossa mikään ei tunnu auttavan
 • Palvelu tähtää eläkeriskien hallintaan ja työkyvyttömyyshaittojen ennaltaehkäisyyn. 
 • Uusien uramahdollisuuksien aukeaminen
 • Työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan lisääntyminen

Kenelle:

 • Kuntien ja organisaatioiden työntekijöille, jotka tarvitsevat ratkaisuja työkykyhaasteisiin, työssäjaksamiseen tai uuden uran suunnitteluun
 • Palvelu on suunnattu myös heille joiden työkyky tai työssäjaksaminen on heikentynyt, sairaslomat ovat lisääntyneet, työsuoritus ei vastaa työnantajan tavoitteita tai olisi tarve löytää työntekijälle paremmin soveltuvia työtehtäviä joko oman organisaation sisältä tai organisaation ulkopuolelta.

 Kumpaankin palveluun sisältyvät asiantuntijaluennot sisältävät mm. seuraavia teemoja:

 • Voimavarat ja työssäjaksaminen (psyykkinen, fyysinen, kognitiivinen ja sosiaalinen)
 • Liikunta, ravinto, lepo
 • Työn muokkaaminen ja oman työn hallinta
 • Vastuullinen työkäyttäytyminen
 • Voimaantuminen (sisäinen puhe omakuvan rakentajana ja voimaantumisen mahdollistajana)
 • Aivojen huolto ja mahdollisuudet (aivot ja työelämä, stressinhallinta)
 • Vertaistuki ja yhteisöllisyys työyhteisössä (työilmapiiri)
 • Fyysinen aktivointi ja rentoutuminen (uima-allas, luonto, kuntosali jne.)
 • Kokonaisvaltainen kivunhoito (extra osuus tule-vaivojen hoitoon)

 Lisäpalveluna mahdollisuus fysiatrin, psykiatrin tai kuntoutuslääkärin konsultaatioon, sekä työyhteisön työnohjaukseen.

Toimimme Backbyn kartanon kauniissa tiloissa, jossa voimaannuttava luonto ympärillä on osa valmennusta. (www.backby.fi)

Räätälöimme organisaatioille palvelupaketteja asiakkaan tarpeen mukaisilla painotuksilla. Pyydä tarjous "Ota yhteyttä" -lomakkeen kautta tai soita kysyäksesi lisätietoja. Olemme säätiö, joten hinnat ovat kilpailukykyisiä. Neuvotellaan teille sopiva paketti. 

Kysy lisää: 050 472 2821

Jaa tämä artikkeli

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö,
Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

© Copyright 2019- Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti. Oikeudet muutoksiin pidätetään.