LoistoVire -kuntoremontti Kelan tukemaa varhaiskuntoutusta työyhteisöille

Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen tärkein voimavara. Työyhteisön hyvinvointiin panostaminen on kannattava investointi, joka tuo merkittäviä säästöjä työkyvyn ja ilmapiirin-paranemisen, työtehokkuuden lisääntymisen sekä sairaspoissaolojen vähenemisen kautta. Kuntoremontti on Kelan tukemaa varhaiskuntoutusta.

LoistoVire -kuntoremontti tarjoaa keinoja työntekijöiden parempaan jaksamiseen sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Valmennus tukee henkilöstön työkykyä yksilölähtöisesti sekä joustavasti ja pitkäkestoisella tavalla. Valmennuksessa hyvinvointi nähdään kokonaisvaltaisena mallina (kts. kuva), jossa jokainen kehän osa-alue tukee yksilön hyvinvointia. Tavoitteena valmennuksessa on ohjata jokaista tarkastelemaan toimintatapojaan. Omaan tilanteeseen liittyvien oivallusten kautta muutokset on mahdollista viedä osaksi elämää. Hyvinvointi on jokaisen omissa käsissä, johon ammattitaitoinen ja kokenut valmennustiimimme antaa työvälineitä

LoistoVire -kuntoremontti on varhaiskuntoutusta, jossa keskitytään asiakkaan fyysisen kunnon, työhyvinvoinnin ja henkisen jaksamisen varhaiseen tukemiseen. Tavoitteena on tuoda arkeen pysyviä muutoksia: edistää terveyttä ja työkykyä motivoimalla terveellisiin elämäntapoihin, säännölliseen liikuntaan sekä itsestä huolehtimiseen. Lisäksi kuntoutuksella voidaan ennaltaehkäistä
työkykyä haittaavien oireiden syntymistä ja aktivoida oman terveyden vaalimista.

Kuntoremontti on Kelan tukemaa varhaiskuntoutusta

LoistoVire -kuntoremonttien kesto on räätälöitävissä työyhteisönne tarpeiden mukaan. Se on tuettua varhaiskuntoutusta. Kela maksaa kurssien ajalta kurssilaiselle toimeentuloturvana kuntoutusrahaa silloin, kun työterveyshuolto on tehnyt osallistujille kuntoutuspäätökset. Mikäli kurssin ajalta maksetaan palkka, Kela voi maksaa kuntoutusrahan työnantajalle. Kulut ovat vähennyskelpoisia. Työnantaja itse päättää, minkä osan kurssimaksusta maksaa ja kuinka suureksi jää työntekijän omavastuuosuus.

LUE LISÄÄ
Kelan myöntämästä kuntoutusrahasta

Kuntoremontin toteutustapa

LoistoVire  pohjautuu Kelan standardoituun Kuntoremonttiin. Teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa huomioiden yrityksen sekä henkilöstön yksilölliset tarpeet hyvinvoinnin edistämiseen. Valmennus on suunniteltu kaiken ikäisille työssä oleville ihmisille huomioiden heidän elämäntilanteensa.

Valmennuskokonaisuus on noin vuoden mittainen prosessi, jonka aikana tapaamisia toteutetaan 5-7 joko usean päivän jaksoina tai yksittäisinä päivinä. Teemat painottuvat yrityksen, henkilöstön ja työterveyshuollon havaitsemista tarpeista ja niitä käsitellään valmennuksessa erilaisin toiminnallisin
harjoituksin kuin ryhmäkeskusteluin

Räätälöimme kuntoremonttikursseja tarpeen mukaan erilaisilla teemoilla.
Kurssia voidaan kohdentaa mm. seuraaviin teemoihin:

  • Esimiestyö tai asiantuntijatyö
  • Painonhallinta
  • Liikunta
  • Mielen- ja kehonhallinta
  • Tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointi

LoistoVire sisältää mm.:

  • Terveyskuntotestit sis. motorisen taidon, lihaskunnon ja liikkuvuuden mittaukset.
  • Psykologin ryhmäkeskusteluja yrittäjän arjesta ja stressin hallinnasta.
  • Liikuntaa fysioterapeutin ohjauksessa.
  • Ravitsemusterapeutin ryhmäkeskusteluja painonhallinnasta ja terveellisestä ruokavaliosta.
  • Lääkärin ryhmäkeskusteluja työn ja arjen tasapainottamisesta, sekä terveyden vaalimisesta.

Tiimiimme kuuluu mm. fysioterapeutti, työelämän asiantuntija, psykologi, lääkäri, terveydenhoitaja ja ravitsemusterapeutti.

X