ReWire -työyhteisövalmennus

Yrityksille suunnattu ReWire -työyhteisövalmennus on ajatusten uudelleen koodaamista terveellisiin tapojen muutoksiin.

Työyhteisövalmennus sopii johtoryhmille ja tiimeille jotka hakevat hyvinvoinnista hyötyjä työkyvyn ja tuottavuuden lisäämiseen.

ReWire -työyhteisövalmennus on apuna kun:

 • Työn kuormittavuus ja stressi heikentävät työtehoa.
 • Vapaa-aika ei riitä palautumiseen tai tuntuu ettei riittävään palautumiseen löydä keinoja.
 • Jatkuvan muutoksen kelkassa on vaikea pysyä tai muutosta on vaikea käsitellä.
 • Multitasking aiheuttaa keskittymisongelmia tai tuntuu että uusien ajatusten tuottaminen on lukossa.
 • Omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on jäänyt taka-alalle.
 • Tiimihenki kaipaa vahvistusta.

ReWire –työyhteisövalmennuksesta saadut hyödyt vaikuttavat positiivisesti niin työhön kuin vapaa-aikaan. Yritykselle valmennus tuo taloudellista, sosiaalista ja immateriaalista hyötyä hyvinvoivan henkilöstön kautta.

ReWire -työyhteisövalmennus:

 • lisää ymmärrystä omasta ja tiimin hyvinvoinnillisista tarpeista
 • antaa konkreettia keinoja uneen ja palautumiseen, henkiseen ja fyysiseen kuntoon, ruokailutottumuksiin ja sosiaaliseen kyvykkyyteen
 • parantaa luovaa-ajattelua ja sitä kautta yrityksen tuottavuutta
 • kehittää tiimin sisäistä yhteishenkeä ja sitoutuneisuutta
 • Hyvinvoivassa henkilöstössä on vähemmän sairaspoissaoloja ja pitkittyneitä sairaslomia voidaan paremmin ennaltaehkäistä.

 

Toteutamme ReWire –työyhteisövalmennuksia lyhyinä ReWire Camp –valmennuksina sekä räätälöidysti yrityksille laajempina ReWire -työhyvinvointiprojekteina.

Kaisankodilla on 30 vuoden kokemus työelämää kehittävästä kuntoutuksesta ja muutosprosesseista niin yksilön kuin organisaation tasolla. Monialaiseen tiimiimme kuuluu:

 • yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys
 • Psykologi
 • Fysioterapeutti
 • Ravitsemusterapeutti
 • Työnohjaaja
 • Terveydenhoitaja
 • Sosionomi

Missiomme on luoda parempaa (työ)elämää tiimeille ja yksilöille.

KAISANKODIN HYVINVOINNINKEHÄ

Kaisankodin ReWire -työyhteisövalmennukset perustuvat malliin, jossa huomioidaan elämän eri osa-alueet ja niiden vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Työyhteisövalmennuksemme on jatkuvaa oppimista ja oppien viemistä jokaisen yksilön arkeen. Tämä luo pohjaa kestävälle työkyvylle ja tukee yksilöä ja työyhteisöä.

X