ReWire Camp -valmennus

Teimme työtä sitten johtotehtävissä tai auton ratissa, tärkein työvälineemme ovat aivot. Ongelmanratkaisu ja luova ajattelu ovat kiinni aivojemme kyvystä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Työn vaatimukset ja kuormitus, matkatyö, liikunnasta ja unesta tinkiminen tai huonot ravintotottumukset kuormittavat aivoja ja sen kautta tuottavuutemme ja hyvinvointimme kärsii. Aivojen kapasiteetti on kuitenkin mittaamaton, eivätkä ne käytössä kulu vaan kehittyvät. Mutta osaammeko ottaa niistä kaiken hyödyn irti?

ReWire Camp -valmennus on kahden päivän kokonaisuus, jonka lähtökohta on muodostaa kattava kuva yksilön ja tiimin nykytilasta sekä muutostarpeista. Valmennuksessa lisätään ymmärrystä aivojemme toimintamekanismeista ja siitä millä keinoin pysyviä muutoksia voidaan saavuttaa.

ReWire Camp -valmennuksen aikana tarkastelemme ihmistä kokonaisvaltaisesti laajan asiantuntijatiimin voimin. Valmennuksessa syvennytään uneen ja palautumiseen, henkiseen ja fyysiseen kuntoon, ruokailutottumuksiin ja sosiaaliseen kyvykkyyteen. Valmennus on käytännönläheistä ja hyödynnämme mm. FirstBeat hyvinvointimittauksia sekä kuntotestauksia todentamaan nykytilaa.

Tavoitteena on kehittää ihmistä oman hyvinvointinsa asiantuntijaksi – tunnistamaan nykytilanne sekä muutostarpeet. Valmentajien tehtävänä on olla uusimman tutkimustiedon soveltajia ja herättää kysymyksiä, oivalluksia ja ymmärrystä. Ymmärrys on reitti käytännön tekoihin ja teot mahdollistavat pysyvän muutoksen.

X