1.4.21 Kaisankodin kuntoutus etäpalveluna 6.-16.4.21

Ajankohtaisesta Korona-tautitilanteesta johtuen toteutamme Kaisankodin kuntoutuspalvelut etäpalveluna kahden viikon ajan 6.-16.4.2021. Vaikka hallituksen ja AVI:n sulkemismääräykset eivät koske kuntoutustoimintaa, tartuntojen ehkäisemiseksi ja yhteiskunnallisen tautitilanteen taltuttamiseksi käytämme Kelan hankkija-asiakkaana antaman  mahdollisuuden toteuttaa kuntoutus etäpalveluna. Viikosta 16 alkaen (19.4.21) kuntoutukset toteutetaan jälleen läsnäolokuntoutuksena turvallisuustekijät huomioiden.

Kelan ohjeistus:

Ryhmässä toteutettava avokuntous voidaan järjestää etäkuntoutuksena 30.6.2021 saakka - Ajankohtaista kuntoutuksen palveluntuottajille – Yhteistyökumppanit - kela.fi

 

Suunnitelma turvaväleistä kuntoutuksissa 1.3.-28.3.21

SUUNNITELMA TURVAVÄLEISTÄ JA TARTUNTARISKIN PIENENTÄMISESTÄ KUNTOUTUKSISSA

  

Suunnitelma koskee turvavälien pitämistä Kaisankodin käyttämissä yli 20 henkilön tiloissa sekä muilla keinoilla tartuntariskin pienentämistä 1.3.-28.3.2021 välisenä aikana.

Kelan kuntoutusryhmät ovat max 10 henkilön ryhmiä. Ohjaajia on paikalla yksi tai kaksi. Korona-aikana 1.3.21 lähtien kiinnitämme erityistä huomiota ryhmäkokoihin ja turvaväleihin. Vaikka AVI:n ilmoitus kokoontumisrajoituksista 19.2.21 ja hallituksen linjaukset 25.2.21 eivät keskeytä kuntoutustoimintaa, otamme huomioon koronan leviämisriskin ja pienennämme tilassa samanaikaisesti olevien määrää sekä varmistamaan riittävät turvavälit seuraavilla keinoilla:

 

- Sijoitamme pienetkin ryhmät (alle 10 henkilöä) isompiin tiloihin. (Vältämme Kaisojen ja Lehmuksen käyttöä lukuun ottamatta muutaman henkilön ryhmiä)

- Asetamme tuolit vähintään 2 m välein.

- Jos kuntoutuksen palvelukuvaus määrittelee kaksi ohjaajaa olemaan samanaikaisesti ryhmän kanssa, toinen ohjaaja on mahdollisuuksien mukaan etäyhteydellä mukana.

- Jos kahden ohjaajan ryhmä on täysi, ryhmä jaetaan ohjaajien kesken ja he siirtyvät eri tiloihin. Tällöin samassa tilassa on max 5 henkilöä + ohjaaja. Pienryhmät vaihtuvat osuuden puolessa välissä.

- 10 henkilön ryhmä pidetään aluksi vain lyhyen ajan yhdessä riittävän isossa tilassa, jonka jälkeen ryhmä jaetaan kahteen pienryhmään ja sijoitetaan eri tiloihin. Ohjaaja ohjeistaa ryhmän toimimaan eri tiloissa.

- Liikuntaosuudet pidetään mahdollisimman paljon ulkona. Altailla ja liikuntasalissa pyritään pitämään vain 6 henkilön ryhmiä. 

- Henkilökohtainen ohjaus voidaan pitää vastaanottohuoneen sijaan myös isommassa tilassa.

- Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan täysin etäpalveluna. Jos asiakas tulee paikanpäälle, työntekijä voi silti ohjata etäyhteydellä.

- Muiden palveluiden osalta ohjaaja arvioi mitkä osuudet voi Kelan ohjeistusta noudattaen muuttaa etäohjaukseksi.

- Ruokailut porrastetaan. 8.3.21 alkaen ruokailu tapahtuu noutoruokaperiaatteella kartanon keittiöltä ja kuntoutujat syövät lounaan erikseen osoitetuissa tiloissa.

- Yöpyminen yhden hengen huoneissa.

 

Näiden lisäksi tuuletetaan huoneita, pyyhitään pintoja ja ovenkahvoja, pestään käsiä, käytetään käsidesiä ja aina maskia. 

Älä tule paikalle nuhaisena, yskäisenä tai muuten oireisena! Pienienkin oireiden johdosta työntekijöiden tulee vetää omat osuutensa etäyhteyksillä.

 Jos kuntoutuja on oireinen, hänet otetaan mukaan kuntoutukseen etäyhteydellä.

25.2.21 hallituksen linjaukset eivät keskeytä kuntoutustoimintaa

Hallituksen linjaukset 25.2.21 korontilanteen poikkeusoloista ja suluista 8.3.-28.3.21 eivät keskeytä kuntoutustoimintaa. Toteutukset jatkuvat turvallisuustekijät huomioiden. Mikäli asiakas ei voi tulla paikalle, hänellä on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen etänä. Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan täysin etäpalveluna maaliskuun 2021 loppuun saakka. Toivomme asiakkaiden käyttävän maskia ja pitävän riittävät etäisyydet toisiin. Kuntoutujilla on mahdollisuus yöpyä yhden hengen huoneissa.

  • 1
  • 2

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.