7.4.21 Aluehallintovirastojen päätökset tilojen sulkemisesta ei estä Kelan kuntoutuksen järjestämistä

Kela on varmistanut aluehallintovirastoilta, että tiloja voi edelleen käyttää edelleen lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen:

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista/-/asset_publisher/Aw8qiePfWs1Y/content/yleisotilaisuuksien-kokoontumisrajoitukset-eivat-koske-kuntoutuksen-toteuttamista

Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö, Kaisankoti
Bodomintie 37
02740 Espoo

050 57 20 830 tai
050 470 0319
toimisto(at)kaisankoti.fi

Tehtävämme on auttaa työelämässä tai sen ulkopuolella uupuneita kuntoutumaan sekä ohjata ja auttaa osatyökykyisiä takaisin työelämään. Toimimme työikäisten kuntoutuksen lisäksi kuntoutuksen ja työllistämispalveluiden rajapinnassa. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn ja kapasiteetin tunnistaminen on keskeinen osa työtämme.